Nová žádost o přístup


Novou žádost o přístup můžete vytvořit zde


Ke stažení

Připojení komunikačním uzlem
Minimální technické požadavky PDF
AMIS*PACS CommunicationNode PDF

Zřízení ePACS schránky
Podmínky a pravidla přístupu PDFPDF

Kdo se může zapojit do projektu

  • poskytovatel zdravotních služeb působící v rámci ČR, registrovaný MZ či krajským úřadem
  • poskytovatel zdravotních služeb působící na území EU
  • vědecké a školské zařízení s akreditací pro zdravotnickou výuku

Přístup bude zřízen a povolen po uzavření Přístupové smlouvy mezi přistupující a poskytovatelem připojení k systému ePACS® a upravuje podmínky a pravidla přístupu pro zajištění bezpečné a bezproblémové komunikace mezi účastníky.

Způsob zapojení do projektu

Přístup prostřednictvím technického zařízení (komunikační uzel)

Tento způsob zapojení je určen především nemocnicím a zdravotnickým zařízením s předpokladem vysoké frekvence výměny zdravotnické dokumentace. Pro připojení je potřeba si zajistit přístup do internetu s odpovídající propustností pro objem přenášených dat. Pro připojení do komunikační infrastruktury ePACS® je používáno technické zařízení se schváleným softwarem AMIS*PACS CommunicationNode, které se zapojuje do počítačové sítě účastníka, nebo se software instaluje přímo do účastníkem poskytnutého virtuálního serveru v jeho síti.

Technické zařízení a software je dodáván poskytovatelem služby, společností E.ICZ a.s., nebo technickým provozovatelem systému, společností ICZ a.s.

Přístup ke službě ePACS® Schránka

Tento způsob zapojení je určen menším zdravotnickým zařízením a privátním lékařům. Jedná se o službu dočasného ukládání doručených dat do virtuální schránky, ke které je přístup umožněn prostřednictvím webového uživatelského rozhraní pro stažení dat. Pro přístup ke schránce je potřeba připojení k internetu, běžný počítač s webovým prohlížečem a platný komerční certifikát pro autentizaci. U této varianty není vyžadován žádný speciální hardware nebo programové vybavení.

Po úspěšném odeslání elektronického formuláře Žádosti o přístup budete kontaktováni pracovníkem technické podpory.

» nahoru