Základní informace a návody

Co je projekt ePACS

Projekt ePACS buduje, rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu obrazových dat mezi zdravotnickými zařízeními v rámci zdravotnického systému České republiky. Organizátorem a garantem projektu je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR, které tuto roli převzalo od Všeobecná fakultní nemocnice v roce 2016

V rámci dalších etap rozvíjení projektu je působnost projektu rozšířena i na privátní praxe působící v rámci zdravotnického systému České republiky a na zdravotnická zařízení působící v rámci Evropské Unie. V rámci rozvoje se rozšířily i možnosti přístupu k danému centru a to zejména možnost zřízení obrazových schránek a přístup k těmto schránkám buď přes vlastní certifikát či přes Jednotnou technologickou platformu (JTP), která sdružuje zdravotnické registry.

Více o projektu je možné zjistit na stránkách O projektu

Kdo se může zapojit do projektu

Účastníkem projektu může být:

 • zdravotnické zařízení působící v rámci zdravotního systému ČR, registrováno MZ či krajským úřadem
 • zdravotnické zařízení registrované v EU
 • vědecké a školské zařízení s akreditací pro zdravotnickou výuku

V rámci registrace se rozlišují následující typy zdravotnických zařízení:

 • nemocnice
 • ambulantní pracoviště
 • odborné léčebné zařízení
 • privátní praxe
 • vědecké pracoviště

Zapojení do projektu je možné se souhlasem provozovatele centra a po přistoupení k podmínkám stanoveným pro účastníka projektu.

Jak zjistit, kdo je účastníkem projektu

Seznam všech účastníku projektu (dále také „zařízení“) je udržován na webových stránkách projektu, záložka zařízení.

V seznamu zařízení je možné vyhledávat dle typu zařízení, města sídla, případně jeho názvu. U každého zařízení je možné zobrazit detailní informace včetně kontaktních údajů zástupců zařízení pro potřeby komunikace prostřednictvím projektu ePACS.

Jak se zapojit do projektu

Prvním předpokladem pro zapojení do projektu je Vaše zařazení do některé z výše vymezených skupin.

Pro přístup k projektu je možné si aktuálně vybrat z několika způsobů, kde hlavně záleží na způsobu využití a Vašich požadavcích. V případě velkých zdravotnických zařízení je doporučováno využít vlastního komunikačního uzlu. Dodavatelé těchto zařízení jsou uvedeni v kontaktech projektu. Pro žádost o připojení je potřeba vyplnit registračního formuláře což je popsáno dále.

V případě, že se jedná jen o privátního lékaře či malé zdravotnické zařízení, je možné se do projektu zapojit pomocí vytvoření obrazové schránky, která je zřizovaná v centru. Daná schránka má omezení především ve velikosti. O danou schránku je možné požádat dvěma způsoby a záleží především na tom, jakým způsobem se chcete k dané schránce přihlašovat. Jedním ze způsobů je přihlášení přes jednotnou technologickou platformu (JTP - eREG). V tomto případě je nutné, aby odpovědná osoba za privátního lékaře, která má přístup do JTP – eREG a je oprávněna přidělovat role do jednotlivých registrů, si přiřadila roli „Odborník“ do aplikace ePACS. Po schválení této role se Vám mezi registry objeví ikona ePACS. Po kliknutí na danou ikonu budete přesměrování na stránku žádosti, kde je potřeba vyplnit ještě další údaje. Následně po dokončení celého procesu a založení dané schránky budete při kliknutí na ikonu ePACS přesměrováni přímo do své schránky s obrazovou dokumentací. Přístup do dané schránky je možné zřídit i pro své kolegy a to tak, že jim také přiřadíte stejnou roli „Odborník“ do aplikace ePACS.

V případě registračního formuláře je potřeba vyplnit údaje o připojovaném zařízení, především název, typ a místo sídla. Dále pak údaje o osobě, která bude vystupovat jako zástupce zařízení při registraci (obvykle se jedná o pověřeného IT správce, případně vedoucího lékaře v případě privátní praxe). Po úspěšném odeslání registračním formuláři budete kontaktování pověřeným zástupcem projektu, který zajistí Vaše připojení).

Další možností je odeslání žádosti o zapojení na e-mail adresu head@lists.epacs.cz.

Návody pro uživatele s registrací

Kdo je registrovaný uživatel

Registrovaný uživatel je takový, který zažádal o vytvoření uživatelské schránky a ta byla vedením projektu schválena.

Registrovaný uživatel přistupuje k web stránkám prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS s použitím osobního certifikátu od důvěryhodné certifikační autority (dále také DCA) vydaného pro tento druh použití a nebo přes prostředí JTP, kde má vlastní přístupové údaje.

Registrovaný uživatel má obvykle přístup ke komunikační schránce zařízení, které registroval.

Oprávnění registrovaného uživatele jsou rozšířena o manipulaci s daty v rámci vlastní datové schránky. Současně je takovému uživateli také umožněno odesílání obrazových dat do jiných zařízení prostřednictvím web rozhraní.

Přihlášení registrovaného uživatele je indikováno v záhlaví stránek jménem uživatele.

Rada: Pokud se přihlašujete k rozhraní HTTPS a máte v úložišti svého prohlížeče nainstalován certifikát od DCA, pak vás prohlížeč sám vyzve k jeho použití. V případě, že se tak nestane, nemáte odpovídající certifikát.

Jaký certifikát potřebuji

Seznam certifikačních autorit uznávaných projektem ePACS je uveden na veřejné části webových stránek.

Potřebujete certifikát, který je vydán za účelem autentizace k serveru (komerční certifikát). Bližší informace poskytne vybraná CA.

Jak odeslat obrazová data

Jako registrovaný uživatel máte možnost odeslat obrazová data, která vlastníte, vybranému účastníkovi projektu.

Postup:

 • Přejít na seznam zařízení a vyhledat odpovídající záznam.
 • Otevřít si detail o zařízení.
 • Vyvolat akci „Odeslat“ ve spodní části tabulky s detail.
 • V tomto okamžiku jste vyzváni k vyhledání souboru s daty. Těchto souborů je možné zadat i více. Akceptovanými typy souborů jsou:
  • soubor s DICOM obrazovými daty
  • ZIP balíček souborů s DICOM daty
  • ZIP balíček s DicomDir strukturou
 • Potvrdit odeslání dat.
 • O výsledku akce jste informováni v následně zobrazené stránce.

Jak pracovat s vlastní schránkou

Jako registrovaný uživatel máte k dispozici záložku „Schránka“. Po jejím vyvolání se zobrazí náhled na Vaši schránku a seznam zpráv ve schránce.

Seznam zpráv ve schránce je možné měnit pomocí výběrových podmínek na stav zprávy a odesílatele (filtry v záhlaví seznamu).

Pro každou zprávu můžete zobrazit detailní informace, stáhnout zprávu a zprávu smazat.

Stažením se rozumí uložení datového balíčku jako ZIP soubor na lokální disk. Obsahem balíčku je DicomDir struktura obrazových dat.

Rada: Pokud máte nainstalován a asociován prohlížeč Dicompass, můžete použít přímo tlačítko Otevřít v DICOMPASS, které zajistí přímé otevření daného balíčku v tomto prohlížeči.

Smazání balíčku odstraní vlastní data z datové schránky, nicméně záznam o datové zprávě zůstane zachován.

» nahoru