PŘÍSTUPOVÁ SMLOUVA

Přístupová smlouva je ke stažení ve formátu PDF a nebo ve fromátu DOC.
PDFStáhnout PDF (143 kB)
DOCStáhnout DOC (68 kB)

Realizace projektu v roce 2015 – 2016

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo zajistit vysokou dostupnost a robustnost centra obrazových informací způsobem vytvoření primární lokality v datovém centru Koordinačního střediska pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS) a zachování původního centra ve VFN jako záložního centra. Během projektu se dále řešilo rozšíření funkčností primárního centra a to zejména napojení obrazového centra na Jednotnou technologickou platformu (JTP), kterou využívají jednotliví lékaři a zdravotnická zařízení k přístupu do zdravotnických registrů. Daná integrace umožní privátním lékařům přístup k webovým schránkám přímo přes prostředí JTP. Dalším cílem bylo doplnění funkcí klinických procesů souvisejících zejména s žádostmi o vydání obrazové dokumentace a potvrzení přijetí obrazové dokumentace.

Vymezení projektu:

Tento projekt vznikl na základě požadavků na rozšíření funkcí a vytvoření robustnějšího centra a byl financován z prostředků Evropské unie.

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu ČR. Název projektu je "Navazující agendové registry Ministerstva zdravotnictví" a reg. číslo projektu je CZ.1.06/1.1.00/17.09399

Popis projektu:

Projekt modernizace centra výměny obrazových informací je postaven na předpokladu zachování a rozšíření funkcionality stávajícího řešení s významným zvýšením stability a robustnosti. Významné zvýšení robustnosti, stability a výkonnosti řešení bylo dosaženo vytvořením dalšího centra výměny obrazových informací, které je umístěno a provozováno v Koordinačním středisku pro resortní zdravotnické informační systémy (dále také KSRZIS). Nově vytvořené centrum kompletně zdvojuje funkcionalitu stávajícího centra ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a je integrováno do jednotné technologické platformy. V případě výpadku primárního centra převezme jeho úlohu záložní centrum.
Jedním z hlavních směrů plošného rozšiřování by mělo být především pokrytí menších poskytovatelů péče, privátních specialistů či praktických lékařů. Tito poskytovatelé ovšem potřebují specifický přístup k připojení, neboť jejich technické vybavení či zázemí v oblasti ICT jsou omezené. Projekt modernizace pokryl tuto oblast zavedením vzdálených centralizovaných služeb na úrovni centra výměny obrazové dokumentace, které budou moci tito uživatelé využívat bez potřeby nákladných technických prostředků na straně uživatele. Toto je zajištěno integrací do Jednotné technologické platformy (JTP), která jednoduchým způsobem umožní uživateli přístup do schránek s obrazovou dokumentací. Většina lékařů již má přístup do systému JTP (který je někdy také označován jako elektronické registry - eREG) z důvodů vyplňování výkazů a přístupu do registrů a je tedy mnohem snadnější využít tento přístup i pro přístup k obrazové schránce. Rozšířením centra o integraci s JTP vzniká nové pojmenování pro dané centru s názvem eREGPACS.
Dalším z dosažených bodů modernizace centra bylo zajištění technických prostředků umožňujících nárůst předpokládaného objemu dat, a to jak po stránce síťové konektivity, tak také po stránce výkonové jednotlivých komponent centra.
Dále bylo v rámci projektu řešeno pokrytí veškerých klinických procesů, které s výměnou přímo i nepřímo souvisí. Jedná se o klinické procesy:

  • Žádost o vydání obrazové dokumentace
  • Předání obrazové dokumentace
  • Potvrzení přijetí obrazové dokumentace
V původním projektu výměny obrazové dokumentace byl uspokojivě pokryt pouze proces "Předání obrazové dokumentace". Ostatní procesy byly ať již z legislativních, organizačních, personálních či jiných důvodů řešeny jinými prostředky než ICT. V zájmu efektivity všech procesů byla zavedena technická podpora pro všechny výše uvedené procesy.

» nahoru