Ke stažení

Připojení komunikačním uzlem
Podmínky a pravidla přístupu PDF
Minimální technické požadavky PDF
AMIS*PACS CommunicationNode PDF

Zřízení ePACS schránky
Podmínky a pravidla přístupu PDFPDF

O projektu

Projekt ePACS® je učen pro bezpečnou a důvěryhodnou elektronickou výměnu obrazové zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli zdravotních služeb, včetně privátních lékařů, vědeckými zařízeními přímo spolupracujícími s poskytovateli zdravotních služeb a školskými zařízeními s akreditací pro zdravotní výuku.

Benefity elektronické výměny obrazové zdravotnické dokumentace

  • Velmi efektivní řešení akutních stavů pacientů pro specializovaná odborná pracoviště (typicky konzultace před převozem pacienta na neurochirurgická pracoviště).
  • Konzultace mezi odborníky bez ohledu na vzdálenost.
  • Výměna obrazové dokumentace při převozu pacienta z jednoho zdravotnického zařízení do druhého, a to i v neakutních stavech.
  • Dohledání a doplnění předchozích obrazových vyšetření při aktuální hospitalizaci pacienta.
  • Odborné konzultace, „druhé čtení“, případně i „první čtení“.
  • Vyšetření pacienta na specializovaných přístrojích, které jsou jen na některých pracovištích.

Legislativa

Projekt ePACS® je plně v souladu s platnými legislativními předpisy a normami, které se vztahují k uchování, distribuci a manipulaci se zdravotnickou dokumentací (zejména zákony č. 372/2011 Sb., č. 373/2011 Sb., č. 374/2011 Sb., vyhláškou č. 98/2012 Sb.) a splňuje veškeré požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

Z historie projektu

Projekt byl od roku 2007 koordinován Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze za podpory Ministerstva zdravotnictví. V počáteční fázi na projektu spolupracovaly pražské nemocnice pro řešení konzultací s neurochirurgickými pracovišti. Postupně se pak přidávaly další nemocnice na celém území České republiky, aby projekt využívaly v mnoha dalších oblastech. V dalších letech se pak systém ePACS® stal samozřejmou součástí práce radiologů a další lékařských specialistů, pracujících s obrazovou dokumentací. Dokladem užitečnosti projektu ePACS® se stalo překonání objemu 100 TB přenesených dat ročně.

Projekt musel v posledních letech aplikovat vše, co vyplývá z požadavků nařízení EU a legislativy v oblasti GDPR. V současné době se systém ePACS® přizpůsobuje také zvýšeným požadavkům na kybernetickou bezpečnost. Tento proces zajišťuje přední český poskytovatel řešení a služeb pro zdravotnictví, společnost ICZ a.s., která je řešitelem technické části systému ePACS® po celou dobu existence projektu a i nyní zajišťuje technologický rozvoj projektu a technický provoz systému ePACS® pro nového poskytovatele, kterým je od roku 2020 společnost E.ICZ a.s.

» nahoru