Ke stažení

Návod pro práci s ePACS schránkou
eSchránka - návod PDF

Základní informace a návody

Q: Kdo se může stát účastníkem projektu?
A: K projektu se může připojit

  • poskytovatel zdravotních služeb působící v rámci ČR, registrovaný MZ či krajským úřadem,
  • poskytovatel zdravotních služeb působící na území EU,
  • vědecké a školské zařízení s akreditací pro zdravotnickou výuku.
Podmínkou přístupu je uzavření Přístupové smlouvy mezi přistupujícím a poskytovatelem komunikační infrastruktury ePACS® a přistoupení na Podmínky a pravidla přístupu pro zajištění bezpečné a bezproblémové komunikace mezi účastníky.

Q: Jak zjistím, kdo je účastníkem a je už připojen k projektu?
A: Seznam všech účastníku projektu je udržován na webových stránkách www.epacs.cz, záložka „Připojená zařízení“. V seznamu zařízení je možné vyhledávat dle typu zařízení, města sídla, případně jeho názvu. U každého zařízení je možné zobrazit detailní informace včetně kontaktních osob v těchto zařízeních.

Q: Jak se mohu zapojit do projektu?
A: Podat Žádost o připojení a podepsat Přístupovou smlouvu pro zvolený způsob přístupu:

  • Přístup prostřednictvím technického zařízení (komunikační uzel)
  • Tento způsob zapojení je určen především nemocnicím a zdravotnickým zařízením s předpokladem vysoké frekvence výměny zdravotnické dokumentace. Pro připojení je potřeba si zajistit přístup do internetu s odpovídající propustností pro objem přenášených dat. Pro připojení do komunikační infrastruktury ePACS® je používáno technické zařízení se schváleným softwarem AMIS*PACS CommunicationNode, které se zapojuje do počítačové sítě účastníka, nebo se software instaluje přímo do účastníkem poskytnutého virtuálního serveru v jeho síti. Technické zařízení a software je dodáván poskytovatelem služby, společností E.ICZ a.s., nebo technickým provozovatelem systému, společností ICZ a.s.
  • Přístup ke službě ePACS® Schránka
  • Tento způsob zapojení je určen menším zdravotnickým zařízením a privátním lékařům. Jedná se o službu dočasného ukládání doručených dat do virtuální schránky, ke které je přístup umožněn prostřednictvím webového uživatelského rozhraní pro stažení dat. Pro přístup ke schránce je potřeba připojení k internetu, běžný počítač s webovým prohlížečem a platný komerční certifikát pro autentizaci. U této varianty není vyžadován žádný speciální hardware nebo programové vybavení.

Q: Co je třeba pro zřízení ePACS schránky?
A: Zřízení ePACS schránky ve třech krocích:

  1. zřídit si osobní komerční certifikát u jedné z následujících certifikačních autorit: http://www.ica.cz/, http://www.eidentity.cz/, http://www.postsignum.cz/. Cena certifikátu se pohybuje okolo 400,- Kč bez DPH na rok. Do schránky bude mít přístup pouze majitel tohoto certifikátu,
  2. Dále je nutné se registrovat na webových stránkách www.epacs.cz v záložce registrace. Do poznámky uvést „Žádám o ePACS Schránku. Sériové číslo komerčního certifikátu: 0xXXXXXX, Autorita: PostSignum, ICA, eIdentity“,
  3. Váš požadavek vypracují naši technici a zašlou Vám potřebné informace pro přihlášení.

Q: Jak vstoupím do ePACS schránky?
A: Na webových stránkách www.epacs.cz je umístěn vpravo nahoře odkaz „Vstup s certifikátem“.

Q: Lze pro přihlášení do ePACS schránky využít kvalifikovaného certifikátu, který již používám?
A: Bohužel, pro přihlášení a registraci ePACS schránky je nutný komerční certifikát vydaný na Vaši osobu.

Q: Lze zvýšit kapacitu úložiště ePACS schránky ze standardních 4GB?
A: V současné době toto možné není, ePACS schránka je produkt vytvořený pro zákazníky zdarma. Pokud budete vyžadovat vyšší kapacitu úložiště, rádi pro Vás připravíme nabídku na míru.

Q: Lze přijímat a zasílat jinou dokumentaci než obrazovou ve formátu DICOM?
A: Bohužel, v současné době je možná komunikace pouze pomocí DICOM, možným řešením zasílání psaných dokumentů je pomocí structured reports ve formátu DICOM, či zapouzdřených PDF DICOM souborů.

Q: Co se stane, když mám kompletně zaplněnou kapacitu ePACS schránky a čekám další dokumentaci?
A: Při kompletně zaplněné kapacitě ePACS schránky již není možné další dokumentaci přijmout, zůstává tak ve frontě u odesílajícího zdravotnického zařízení po dobu 7 dní a poté se z fronty automaticky odmazávají.

Q: Lze ukládat přijatou dokumentaci na lokální disk a následně ji smazat?
A: Ano, u ePACS schránky si lékař administruje přijatou dokumentaci sám manuálně. Lokální disk však většinou není řádně zabezpečen a z toho důvodu nedoporučujeme shromažďovat citlivé údaje touto formou. Možnou zabezpečenou variantou pro archivaci obrazové dokumentace je PACS systém AMIS*PACS FlexServer G2. Výhodou samostatného PACS archivu je nespočet a rádi pro Vás připravíme nabídku na míru.

Q: Potřebuji k prohlížení snímků ještě něco dalšího krom ePACS schránky?
A: ePACS Schránka slouží pouze jako úložiště přijaté dokumentace ze sítě ePACS, pro prohlížení pak slouží různé DICOM prohlížeče. Můžeme doporučit prohlížeč Weasis, případně MicroDicom DICOM Viewer, GinkGo CADx nebo placený RadiAnt DICOM Viewer.

Q: Lze krom příjmu obrazové dokumentace do ePACS schránky také snímky odesílat?
A: Ano, toto možné je. Postup odesílání je popsán v záložce „Jak na to“.

Q: Nelze se přihlásit certifikátem do „Vstup s certifikátem“
Aplikace zobrazí chybovou zprávu „Přístup zamítnut – je třeba se přihlásit platným uživatelským certifikátem. Pokud takový vlastníte a máte jej nainstalován v prohlížeči, kontaktujte prosím administrátora.“
A: V tomto případě je nutné mít správně nainstalován komerční certifikát ve webovém prohlížeči. Možným řešením je reinstalace certifikátu (odebrání a opětovné přidání), či instalace a přihlášení pomocí jiného webového prohlížeče (Chrome, Mozilla Firefox, Edge, IE, atd.). Pokud problém přetrvává, obraťte se na technický kontakt uvedený na našich webových stránkách.

Q: Vypršela mi platnost současného osobního komerčního certifikátu a nelze se již přihlásit do ePACS schránky, co s tím?
A: V tomto případě je nutné obnovení certifikátu u certifikační autority a následně nahlášení nového sériového čísla a autority, která komerční certifikát vydala na technický kontakt uvedený na našich webových stránkách.

Q: Příjem snímků začíná být enormní a manuální administrace ePACS schránky již nestíhám, lze proces automatizovat a kapacitu úložiště zvýšit?
A: Ano, samozřejmě toto lze a rádi pro Vás připravíme nabídku na míru.

Q: U registrace jsem narazil na položku EČL, co tato zkratka znamená?
A: EČL, též evidenční číslo lékaře je vydáváno při registraci ČLK, lze ho vyhledat na stránkách www.lkcr.cz.

» nahoru