Ke stažení

Návod pro práci s ePACS schránkou
eSchránka - návod PDF

Základní informace a návody

Q: Kdo se může stát účastníkem projektu?
A: K projektu se může připojit

  • poskytovatel zdravotních služeb působící v rámci ČR, registrovaný MZ či krajským úřadem,
  • poskytovatel zdravotních služeb působící na území EU,
  • vědecké a školské zařízení s akreditací pro zdravotnickou výuku.
Podmínkou přístupu je uzavření Přístupové smlouvy mezi přistupujícím a poskytovatelem komunikační infrastruktury ePACS® a přistoupení na Podmínky a pravidla přístupu pro zajištění bezpečné a bezproblémové komunikace mezi účastníky.

Q: Jak zjistím, kdo je účastníkem a je už připojen k projektu?
A: Seznam všech účastníku projektu je udržován na webových stránkách www.epacs.cz, záložka „Připojená zařízení“. V seznamu zařízení je možné vyhledávat dle typu zařízení, města sídla, případně jeho názvu. U každého zařízení je možné zobrazit detailní informace včetně kontaktních osob v těchto zařízeních.

Q: Jak se mohu zapojit do projektu?
A: Podat Žádost o připojení a podepsat Přístupovou smlouvu pro zvolený způsob přístupu:

  • Přístup prostřednictvím technického zařízení (komunikační uzel)
  • Tento způsob zapojení je určen především nemocnicím a zdravotnickým zařízením s předpokladem vysoké frekvence výměny zdravotnické dokumentace. Pro připojení je potřeba si zajistit přístup do internetu s odpovídající propustností pro objem přenášených dat. Pro připojení do komunikační infrastruktury ePACS® je používáno technické zařízení se schváleným softwarem AMIS*PACS CommunicationNode, které se zapojuje do počítačové sítě účastníka, nebo se software instaluje přímo do účastníkem poskytnutého virtuálního serveru v jeho síti. Technické zařízení a software je dodáván poskytovatelem služby, společností E.ICZ a.s., nebo technickým provozovatelem systému, společností ICZ a.s.
  • Přístup ke službě ePACS® Schránka
  • Tento způsob zapojení je určen menším zdravotnickým zařízením a privátním lékařům. Jedná se o službu dočasného ukládání doručených dat do virtuální schránky, ke které je přístup umožněn prostřednictvím webového uživatelského rozhraní pro stažení dat. Pro přístup ke schránce je potřeba připojení k internetu, běžný počítač s webovým prohlížečem a platný komerční certifikát pro autentizaci. U této varianty není vyžadován žádný speciální hardware nebo programové vybavení.

Q: Co je třeba pro zřízení ePACS schránky?
A: Zřízení ePACS schránky ve třech krocích:

  1. zřídit si osobní komerční certifikát u jedné z následujících certifikačních autorit: http://www.ica.cz/, http://www.eidentity.cz/, http://www.postsignum.cz/. Cena certifikátu se pohybuje okolo 400,- Kč bez DPH na rok. Do schránky bude mít přístup pouze majitel tohoto certifikátu,
  2. Dále je nutné se registrovat na webových stránkách www.epacs.cz v záložce registrace. Do poznámky uvést „Žádám o ePACS Schránku. Sériové číslo komerčního certifikátu: 0xXXXXXX, Autorita: PostSignum, ICA, eIdentity“,
  3. Váš požadavek vypracují naši technici a zašlou Vám potřebné informace pro přihlášení.

Q: Jak vstoupím do ePACS schránky?
A: Na webových stránkách www.epacs.cz je umístěn vpravo nahoře odkaz „Vstup s certifikátem“.

Q: Lze pro přihlášení do ePACS schránky využít kvalifikovaného certifikátu, který již používám?
A: Bohužel, pro přihlášení a registraci ePACS schránky je nutný komerční certifikát vydaný na Vaši osobu.

Q: Lze zvýšit kapacitu úložiště ePACS schránky ze standardních 4GB?
A: V současné době toto možné není, ePACS schránka je produkt vytvořený pro zákazníky zdarma. Pokud budete vyžadovat vyšší kapacitu úložiště, rádi pro Vás připravíme nabídku na míru.

Q: Lze přijímat a zasílat jinou dokumentaci než obrazovou ve formátu DICOM?
A: Bohužel, v současné době je možná komunikace pouze pomocí DICOM, možným řešením zasílání psaných dokumentů je pomocí structured reports ve formátu DICOM, či zapouzdřených PDF DICOM souborů.

Q: Co se stane, když mám kompletně zaplněnou kapacitu ePACS schránky a čekám další dokumentaci?
A: Při kompletně zaplněné kapacitě ePACS schránky již není možné další dokumentaci přijmout, zůstává tak ve frontě u odesílajícího zdravotnického zařízení po dobu 7 dní a poté se z fronty automaticky odmazávají.

Q: Lze ukládat přijatou dokumentaci na lokální disk a následně ji smazat?
A: Ano, u ePACS schránky si lékař administruje přijatou dokumentaci sám manuálně. Lokální disk však většinou není řádně zabezpečen a z toho důvodu nedoporučujeme shromažďovat citlivé údaje touto formou. Možnou zabezpečenou variantou pro archivaci obrazové dokumentace je PACS systém AMIS*PACS FlexServer G2. Výhodou samostatného PACS archivu je nespočet a rádi pro Vás připravíme nabídku na míru.

Q: Potřebuji k prohlížení snímků ještě něco dalšího krom ePACS schránky?
A: ePACS Schránka slouží pouze jako úložiště přijaté dokumentace ze sítě ePACS, pro prohlížení pak slouží různé DICOM prohlížeče. Pokud si nainstalujete prohlížeč DICOMPASS, který je v necertifikované verzi 3.6.26 zdarma (ke stažení zde), budete mít možnost otevírat snímky jednoduše pomocí uživatelského tlačítka přímo z ePACSové schránky.

Q: Lze krom příjmu obrazové dokumentace do ePACS schránky také snímky odesílat?
A: Ano, toto možné je. Postup odesílání je popsán v záložce „Jak na to“.

Q: Nelze se přihlásit certifikátem do „Vstup s certifikátem“
Aplikace zobrazí chybovou zprávu „Přístup zamítnut – je třeba se přihlásit platným uživatelským certifikátem. Pokud takový vlastníte a máte jej nainstalován v prohlížeči, kontaktujte prosím administrátora.“
A: V tomto případě je nutné mít správně nainstalován komerční certifikát ve webovém prohlížeči. Možným řešením je reinstalace certifikátu (odebrání a opětovné přidání), či instalace a přihlášení pomocí jiného webového prohlížeče (Chrome, Mozilla Firefox, Edge, IE, atd.). Pokud problém přetrvává, obraťte se na technický kontakt uvedený na našich webových stránkách.

Q: Vypršela mi platnost současného osobního komerčního certifikátu a nelze se již přihlásit do ePACS schránky, co s tím?
A: V tomto případě je nutné obnovení certifikátu u certifikační autority a následně nahlášení nového sériového čísla a autority, která komerční certifikát vydala na technický kontakt uvedený na našich webových stránkách.

Q: Příjem snímků začíná být enormní a manuální administrace ePACS schránky již nestíhám, lze proces automatizovat a kapacitu úložiště zvýšit?
A: Ano, samozřejmě toto lze a rádi pro Vás připravíme nabídku na míru.

Q: U registrace jsem narazil na položku EČL, co tato zkratka znamená?
A: EČL, též evidenční číslo lékaře je vydáváno při registraci ČLK, lze ho vyhledat na stránkách www.lkcr.cz.

» nahoru